Kategoriarkiv: Hyresgästföreningen Region Stockholm

Förhandlingarna klara: Så blir årets hyreshöjningar i länet

Nu står det klart att hyreshöjningarna i Stockholms län för år 2022 blir igenomsnitt 1,7 procent. En av parterna är inte helt nöjd med höjningen: 28 fler ord

Förhandlingarna klara: Så blir årets hyreshöjningar i länet

Förbluffande yrkanden från hyresvärdarna i Stockholm

Förhandlingarna om nästa års hyror i Stockholms stad har inletts mellan Hyresgästföreningen och företrädare för hyresvärdarna. Trots brinnande samhällskris och en allvarlig ekonomisk krasch yrkar hyresvärdarna på en höjning med 2,8 procent. Stockholmsregionen befinner sig i den allvarligaste krisen på minst 30 år. Ingen annan region har drabbats lika hårt av pandemin. Medan hyresgästernas inkomster…

Förbluffande yrkanden från hyresvärdarna i Stockholm

Så är läget i hyresförhandlingarna — Hyresgästföreningen region Stockholm

Samtidigt som avtal om 2020 års hyra slutits med i stort sett samtliga allmännyttiga bostadsbolag pågår de årliga hyresförhandlingarna med privata hyresvärdar för fullt. Många av dem motsätter sig Hyresgästföreningens utgångspunkt om ett mer aktivt och systematiskt arbete med kontroller av hissar, ventilation och radon. Cirka150 000 lägenheter hos kommunala bostadsbolag har fått hyran fastställd…

via Så är läget i hyresförhandlingarna — Hyresgästföreningen region Stockholm

Hyrorna 2020 klara för Stockholms stads allmännyttor — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

​Efter krävande förhandlingar har Hyresgästföreningen region Stockholm och de allmännyttiga bolagen Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder enats om hyrorna 2020 för cirka 65 000 hyreslägenheter i Stockholms stad. Bolagen höjer hyrorna från 1 januari 2020 med 1,95 procent.

via Hyrorna 2020 klara för Stockholms stads allmännyttor — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

Ekonomin dyker men hyresvärdarna vill ha mer, varför? — Hyresgästföreningen region Stockholm – nyheter

Nu sätter nästa års hyresförhandlingar i Stockholms stad igång. Vi i Hyresgästföreningen har tagit emot yrkanden från såväl de privata hyresvärdarna som de tre stora allmännyttorna. Vi anser att yrkandena är provocerande höga. I år drabbades vi hyresgäster av höjningar långt över inflationen och vår egna inkomstutveckling.

via Ekonomin dyker men hyresvärdarna vill ha mer, varför? — Hyresgästföreningen region Stockholm – nyheter

Hyresgästföreningen kräver sänkta hyror i Micasa — Hyresgästföreningen region Stockholm – nyheter

​Vi på Hyresgästföreningen har fått nog! Vi har under åren gått med på överenskommelser med bolaget om hyreshöjning trots att hyrorna är höga, vinsterna höga och att bolagets hyresgäster generellt är särskilt betalningssvaga. Hyreshöjningarna skulle gå till nyproduktion, underhåll och kvalitetshöjningar. Nu delas istället 40 miljoner ut till ägaren.

via Hyresgästföreningen kräver sänkta hyror i Micasa — Hyresgästföreningen region Stockholm – nyheter

Många års hyreshöjningar för lägenheter ägda av Salems kommun är ogiltiga — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

Samtliga hyresgäster som bott i lägenheter ägda av Salems kommun under minst de senaste tio åren bör kontrollera om kommunen höjt hyran med hänvisning till förhandlingar med Hyresgästföreningen. I så fall har de sannolikt rätt till återbetalningar av ganska mycket pengar.

via Många års hyreshöjningar för lägenheter ägda av Salems kommun är ogiltiga — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

Ramavtal klart om hyreshöjningar för 2019 i Stockholms stad — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden #hyra2019

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Stockholm är överens om ett ramavtal med en rekommendation för hyreshöjningarna nästa år för privatägda hyreslägenheter i Stockholms stad.

via Ramavtal klart om hyreshöjningar för 2019 i Stockholms stad — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

Nya hyror för Micasas lägenheter — Hem & Hyra #hyra2091

Stockholm stadshusägda Micasa, som framför allt hyr ut grupp- och servicehusbostäder samt seniorbostäder – totalt 7300 av det samlade beståndet på 7600 bostäder i 118… Läs mer Inlägget Nya hyror för Micasas lägenheter dök först upp på Hem & Hyra.

via Nya hyror för Micasas lägenheter — Hem & Hyra

Ramavtal klart om hyreshöjningar för 2019 i Stockholms stad — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden #hyra2019

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Stockholm är överens om ett ramavtal med en rekommendation för hyreshöjningarna nästa år för privatägda hyreslägenheter i Stockholms stad.

via Ramavtal klart om hyreshöjningar för 2019 i Stockholms stad — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

Höga taxeökningar orsakar höga hyreshöjningar i Stockholms stad — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden #hyra2019

​Nu är det klart vad den nya hyran blir för hyresgästerna i Stockholms stads tre stora allmännyttor, Svenska bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder. Den befintliga hyran kommer höjas med 2,35 procent från 1 januari 2019, utom de högsta hyrorna som kommer att höjas med 1,85 procent. Bolagen hade yrkat på hyreshöjningar med 3,5 procent.

via Höga taxeökningar orsakar höga hyreshöjningar i Stockholms stad — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

Flera nya hyror redan klara i Stockholms län — Hyresgästföreningen region Stockholm #hyra2019

Många förhandlingarna om 2019 års hyror är redan klara. Hyrorna för cirka 35 000 allmännyttiga lägenheter i Stockholms län är klara, höjning på dessa ligger i snitt på 1,44 procent. Det senaste bostadsbolaget att bli klart är Järfällahus och hyrorna för deras 5 500 lägenheter. Efter förhandling kommer bolaget i snitt höja hyrorna med 1,5…

via Flera nya hyror redan klara i Stockholms län — Hyresgästföreningen region Stockholm

Förhandlingarna om 2019 års hyror drar i gång — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

​Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna i Stockholm förhandlar om ett ramavtal för hyrorna i Stockholms stad. Syftet med ett ramavtal är att enas om ett riktmärke för de kommande förhandlingarna med privata hyresvärdar. Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Stockholm har nu träffats för andra gången.

via Förhandlingarna om 2019 års hyror drar i gång — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

Nytt avtal om hyrorna i Botkyrkabyggen — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen har förhandlat klart om hyresjusteringarna för 2019 och 2020. Den 1 januari 2019 höjs hyrorna med 1,6 procent och år 2020 med 1,6 procent, varav 0,25 procent ska gå till särskilda satsningar på ökad trygghet och trivsel.

via Nytt avtal om hyrorna i Botkyrkabyggen — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

Två dagar – 1 000 överenskommelser, 23 000 lägenheter

Fler och fler hyresförhandlingar blir nu klara i Stockholms län. Hyresgästföreningen har nyligen kommit överens med det största ombudet för privata hyresvärdar, Fastighetsägarna Service Stockholm, om hyrorna i nästan hela länet. De hyresvärdar som företräds av Fastighetsägarna får generella hyreshöjningar på 0,8 till 1,3 procent. I de flesta fall gäller höjningarna retroaktivt från 1 april…

via Två dagar – 1 000 överenskommelser, 23 000 lägenheter — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

Ny hyra klar för 72 000 lägenheter

Nu är det klart vad den nya hyran blir för hyresgästerna i Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag. Den befintliga hyran kommer höjas med 1,3 procent och kommer gälla retroaktivt från 1 januari 2018.

via Ny hyra klar för 72 000 lägenheter — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

Haninge Bostäders nya hyror klara

Efter att Haninge Bostäder strandat förhandlingen och hänskjutit den till Hyresmarknadskommittén (HMK), parternas tvistlösningsorgan. Så accepterades slutligen medlingsbudet från HMK. Årets hyreshöjning blir nu 1,15 procent från den 1 januari 2018.

via Haninge Bostäders nya hyror klara — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

Så blir Akelius nya hyror i tre Stockholmskommuner

Hyresgästföreningen har efter förhandling med Akelius AB kommit överens om hyrorna för 2018 i tre Stockholmskommuner, Tyresö, Huddinge och Salem.

via Så blir Akelius nya hyror i tre Stockholmskommuner — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

Tvåårigt avtal klart med AB Sollentunahem och AB Nykvarnsbostäder

Hyresgästföreningen region Stockholm har träffat en tvåårig överenskommelse med AB Sollentunahem och AB Nykvarnsbostäder för hyrorna 2018 och 2019.

via Tvåårigt avtal klart med AB Sollentunahem och AB Nykvarnsbostäder — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

2018 års hyresförhandlingar i gång på allvar – flera… – Hyresgästföreningen region Stockholm

http://www.mynewsdesk.com/se/hyresgastforeningen_stockholm/pressreleases/2018-aars-hyresfoerhandlingar-igaang-paa-allvar-flera-oeverenskommelser-redan-klara-2235866

Förhandlingsframställan om 2018 års hyror #nynäshamn #ösmo #sorunda

Det här är Hyresgästföreningens förhandlingsframställan med yrkande gällande AB Nynäshamnsbostäder från den 1 april 2018.

Därefter följer vår syn på det allmännyttiga syftet med bolaget och avslutas med en beskrivning av Sveriges ekonomi samt samhällsekonomiska och bostadssociala förutsättningar för kommande år.

Denna förhandlingsframställan har även sänts till samtliga politiska partier i Nynäshamns kommun och styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder.

Syftet med detta är att vidga den politiska debatten kring bostadsbolagets roll för kommunens utveckling.

Den årliga hyresförhandlingen förutsätts precis som tidigare ske mellan AB Nynäshamnsbostäder och Hyresgästföreningen Region Stockholm.

Hyresgästföreningens yrkande

Hyresgästföreningen anser att AB Nynäshamnsbostäder är ett välskött bolag som leds av en erfaren och kunnig vd. Bolaget har en god ekonomi och har en bra service- och förvaltningskvalité.

Hyresgästföreningen tar ett långsiktigt ansvar för de kommunala bostadsföretagens ekonomi. Det innebär att förhandlingarna ska lgarantera att bolagen kan hållas med de resurser som krävs för att hålla en god service i förvaltningen samt kunna genomföra nödvändiga och realistiska investeringar och underhållsinsatser med hänsyn till fastigheternas upprustningsbehov.

I vår bedömning tar vi också hänsyn till den samhällsekonomiska utvecklingen i allmänhet och behovet av att stärka hyresrättens och hyresgästernas ställning på bostadsmarknaden i synnerhet.

Mot bakgrund av den stora bostadsbrist som råder i hela Stockholms län är det glädjande att ni under 2016 lyckades tillskapa 46 nya lägenheter i kvarteret Apotekaren, och att ni 2017 planerar en byggstart i kvarter Telegrafen. Målsättningen om att bygga minst 200 lägenheter fram till 2019 ser Hyresgästföreningen mycket positivt på.

En ökad nyproduktion bidrar också till kraftigt ökade intäkter och väsentligen lägre driftskostnader, vilket leder till högre driftnetton i bolaget vilket bidrar positivt till resultatet och ger starka kassaflöden.

Hyresgästföreningen tar löpande del av många av länets samtliga allmännyttiga bostadsbolags finansrapporter och det är uppenbart att bolagens genomsnittliga räntenivåer sjunker stadigt. Detta har även gynnat AB Nynäshamnsbostäder de senaste åren med en sänkt ränta i låneportföljen. Vi konstaterar vidare att marknadsvärdet på AB Nynäshamnsbostäder uppgår till 2,1 miljarder och att bolaget har ett övervärde om ca 1,2 miljarder i fastighetsbeståndet. Vi ser dock mycket positivt på att ingen utdelning till ägaren tycks ha skett från 2016 års resultat.

Hyresgästföreningen är medvetna om att de kommunala taxorna och avgifterna inom avfall, va och elnät generellt sett har ökat de senaste åren. De senaste årens milda vintrar har å andra sidan istället lett till lägre uppvärmningskostnader och lägre snöröjningskostnader.

Elpriserna på Nordpol har också varit låga de senaste åren och generellt inneburit sänkta kostnader.

I Stockholms län finns klara överenskommelser om hyrorna för 2018 med 6 allmännyttiga bolag, med ett viktat snitt om 0,67%. Bolagen är Botkyrkabyggen, Ekerö Bostäder, Förvaltaren, Järfällahus, Huge Fastigheter och Sigtunahem. Bolagen har totalt 37 700 lägenheter.

I landet finns överenskommelser med bolag med totalt 143 000 lägenheter på en nivå om 0,7%.

Hyresgästföreningen och AB Nynäshamnsbostäder tecknade 2016 ett 2 årigt avtal kring hyresnivån. Detta har bidragit till att både hyresgäster och AB Nynäshamnsbostäder har fått en långsiktighet och förutsägbarhet i sin ekonomi, vilket vi ser positivt på.

Mot bakgrund av denna förhandlingsframställan anser Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för AB Nynäshamnsbostäder att bolaget bör vara mycket återhållsam i sina yrkanden för 2018 års hyror och att vi gemensamt bör eftersträva att
teckna ett nytt 2 årigt avtal.

Stockholm 2017-09-19

Jonas Carlsson
Ordförande
Förhandlingsdelegationen för AB Nynäshamnsbostäder

Stefan Björk
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen Region Stockholm

​Hyresnämnden gick på hyresgästernas linje – Hyresgästföreningen region Stockholm

Hyresnämnden gick på hyresgästernas linje – Hyresgästföreningen region Stockholm

http://www.mynewsdesk.com/se/hyresgastforeningen_stockholm/pressreleases/hyresnaemnden-gick-paa-hyresgaesternas-linje-1903411?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email

​Tvåårsavtal för Huges hyresgäster – Hyresgästföreningen region Stockholm

Tvåårsavtal för Huges hyresgäster – Hyresgästföreningen region Stockholm

http://www.mynewsdesk.com/se/hyresgastforeningen_stockholm/pressreleases/tvaaaarsavtal-foer-huges-hyresgaester-1827562

Förhandlingarna om 2017 års hyra går snabbare än tidigare – Hyresgästföreningen region Stockholm

Förhandlingarna om 2017 års hyra går snabbare än tidigare – Hyresgästföreningen region Stockholm

http://www.mynewsdesk.com/se/hyresgastforeningen_stockholm/pressreleases/foerhandlingarna-om-2017-aars-hyra-gaar-snabbare-aen-tidigare-1801453