Kategoriarkiv: AB Nynäshamnsbostäder

Hyresförhandling startat med AB Nynäshamnsbostäder

AB Nynäshamnsbostäder har inkomst med framställa om hyresförhandling vilka har inleds med att yrkat en hyreshöjning på 3,6% från den 1 april.

Den närmsta tiden har vi bokat flera förhandlings tider.

Vid eventuella frågor går det bra att ringa Jonas Carlsson via vxl 070 697 27 44.

Vi kommer löpande informera om hyresförhandling går på denna sida.

Hyresgästföreningen Nynäshamn

Hyran för 2019 klar för AB Nynäshamnsbostäders hyresgäster #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas

Efter bra förhandling har Hyresgästföreningen Region Stockholm och AB Nynäshamnsbostäder träffat en överenskommelse om hyror för 2019. Hyran höjs med 2% från den 1 april 2019 hyran för garageplatser höjs med 15 kronor/månad och hyran för parkeringsplatser med 10 kronor/månad.

AB Nynäshamnsbostäder yrkade från början på 3,5% i hyreshöjning 2019 men bolaget var villiga att lyssna på våra argument och hyresgästernas ekonomiska situation och bolagets faktiska behov av intäkter.

Vad innebär överenskommelsen för dig?

Du kan själv räkna ut din nya månadshyra. ta din månadshyra idag och multiplicera den med 1,02. Resultat är lika med din nya månadshyra.

Vid eventuella frågor går det bra att ringa 0771 443 443

Med vänliga hälsningar

Stefan Björk
Förhandlare
Hyresgästföreningen Region Stockholm
Jonas Carlsson
Ordförande
Förhandlingsdelegationen
Hyresgästföreningen Nynäshamn
070 697 27 44
e-post

Nu startar hyresförhandlingar i Nynäshamn #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #hyra2019

Nu startar hyresförhandlingar i Nynäshamn har du frågor kan du använda dig av länken nedan:

http://hyresforhandling.hgfnynas.se/fragor-om-hyresforhandlingar/

Nynäshamnsbostäder höjer hyran med 0,75 #nynäshamn

Överenskommelsen mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Nynäshamnsbostäder med 2 200 lägenheter innebär att hyran höjs med 0,75 procent från första april och gäller till nästa… Läs mer Inlägget Nynäshamnsbostäder höjer hyran med 0,75 dök först upp på Hem & Hyra.

via Nynäshamnsbostäder höjer hyran med 0,75 — Hem & Hyra

Förhandlingsframställan om 2018 års hyror #nynäshamn #ösmo #sorunda

Det här är Hyresgästföreningens förhandlingsframställan med yrkande gällande AB Nynäshamnsbostäder från den 1 april 2018.

Därefter följer vår syn på det allmännyttiga syftet med bolaget och avslutas med en beskrivning av Sveriges ekonomi samt samhällsekonomiska och bostadssociala förutsättningar för kommande år.

Denna förhandlingsframställan har även sänts till samtliga politiska partier i Nynäshamns kommun och styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder.

Syftet med detta är att vidga den politiska debatten kring bostadsbolagets roll för kommunens utveckling.

Den årliga hyresförhandlingen förutsätts precis som tidigare ske mellan AB Nynäshamnsbostäder och Hyresgästföreningen Region Stockholm.

Hyresgästföreningens yrkande

Hyresgästföreningen anser att AB Nynäshamnsbostäder är ett välskött bolag som leds av en erfaren och kunnig vd. Bolaget har en god ekonomi och har en bra service- och förvaltningskvalité.

Hyresgästföreningen tar ett långsiktigt ansvar för de kommunala bostadsföretagens ekonomi. Det innebär att förhandlingarna ska lgarantera att bolagen kan hållas med de resurser som krävs för att hålla en god service i förvaltningen samt kunna genomföra nödvändiga och realistiska investeringar och underhållsinsatser med hänsyn till fastigheternas upprustningsbehov.

I vår bedömning tar vi också hänsyn till den samhällsekonomiska utvecklingen i allmänhet och behovet av att stärka hyresrättens och hyresgästernas ställning på bostadsmarknaden i synnerhet.

Mot bakgrund av den stora bostadsbrist som råder i hela Stockholms län är det glädjande att ni under 2016 lyckades tillskapa 46 nya lägenheter i kvarteret Apotekaren, och att ni 2017 planerar en byggstart i kvarter Telegrafen. Målsättningen om att bygga minst 200 lägenheter fram till 2019 ser Hyresgästföreningen mycket positivt på.

En ökad nyproduktion bidrar också till kraftigt ökade intäkter och väsentligen lägre driftskostnader, vilket leder till högre driftnetton i bolaget vilket bidrar positivt till resultatet och ger starka kassaflöden.

Hyresgästföreningen tar löpande del av många av länets samtliga allmännyttiga bostadsbolags finansrapporter och det är uppenbart att bolagens genomsnittliga räntenivåer sjunker stadigt. Detta har även gynnat AB Nynäshamnsbostäder de senaste åren med en sänkt ränta i låneportföljen. Vi konstaterar vidare att marknadsvärdet på AB Nynäshamnsbostäder uppgår till 2,1 miljarder och att bolaget har ett övervärde om ca 1,2 miljarder i fastighetsbeståndet. Vi ser dock mycket positivt på att ingen utdelning till ägaren tycks ha skett från 2016 års resultat.

Hyresgästföreningen är medvetna om att de kommunala taxorna och avgifterna inom avfall, va och elnät generellt sett har ökat de senaste åren. De senaste årens milda vintrar har å andra sidan istället lett till lägre uppvärmningskostnader och lägre snöröjningskostnader.

Elpriserna på Nordpol har också varit låga de senaste åren och generellt inneburit sänkta kostnader.

I Stockholms län finns klara överenskommelser om hyrorna för 2018 med 6 allmännyttiga bolag, med ett viktat snitt om 0,67%. Bolagen är Botkyrkabyggen, Ekerö Bostäder, Förvaltaren, Järfällahus, Huge Fastigheter och Sigtunahem. Bolagen har totalt 37 700 lägenheter.

I landet finns överenskommelser med bolag med totalt 143 000 lägenheter på en nivå om 0,7%.

Hyresgästföreningen och AB Nynäshamnsbostäder tecknade 2016 ett 2 årigt avtal kring hyresnivån. Detta har bidragit till att både hyresgäster och AB Nynäshamnsbostäder har fått en långsiktighet och förutsägbarhet i sin ekonomi, vilket vi ser positivt på.

Mot bakgrund av denna förhandlingsframställan anser Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för AB Nynäshamnsbostäder att bolaget bör vara mycket återhållsam i sina yrkanden för 2018 års hyror och att vi gemensamt bör eftersträva att
teckna ett nytt 2 årigt avtal.

Stockholm 2017-09-19

Jonas Carlsson
Ordförande
Förhandlingsdelegationen för AB Nynäshamnsbostäder

Stefan Björk
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen Region Stockholm

Hyresförhandlingar klara med AB Nynäshamnsbostäder

Hyreslägenheter inom AB Nynäshamnsbostäder höjs den:

1 april 2016 0,75%
1 april 2017 0,75%

Bostadslägenheter med hushållsel på Carl Bondes väg 2-10, höjs med 2 kr/kvm/år, samt höjs därefter i enlighet med punkt 1a-b 

Bostadslägenheter med kallhyra på Kyrkgatan 10-12, sänks med 2 kr/kvm/år, samt höjs därefter i enlighet med punkt 1a-b 

Bostadslägenheter med kallhyra och egen vattenavgift på Mariebergsvägen 4-50 och Backluravägen 30-112, sänks med 5 kr/kvm/år, samt höjs därefter i enlighet med punkt 1.a-b 

Parterna kom överens om att höja avgiften för carport, varm- och kallgarage med 15 kr/mån, för p-platser med motorvärmare med 10 kr/mån samt för p-platser utan motorvärmare med 5kr/mån.

Uppdaterad – Nynäshamnsbostäder yrkar på hyreshöjning med

AB Nynäshamnsbostäder ser att man har ett behov av hyreshöjning på 16 kr/kvm/år

Vilket blir på en lägenheten om 3 rok på 77 kvm en höjning med 103 kr/månad

Uppdaterad 2016-01-27

Hyresförhandlingar – AB Nynäshamnsbostäder mfl

AB Nynäshamnsbostäder har inkommit med en framställan att få höja hyran den 1 april 2016.

Just nu saknar vi förhandlare från Hyresgästföreningen Region Stockholm men hoppas kunna komma med mer information den 11 januari 2016.

Hyresgästföreningen Nynäshamn