Chockbesked svart på vitt: Fastighetsägarna kräver nu hyreshöjningar på över 10 procent #hemhyra

Fastighetsägarna Stockholm vill höja hyrorna med 9,5 procent från första januari 2023. Det skulle innebära en höjning med cirka 700 kronor i månaden för en lägenhet med en hyra på 7 000 kronor. 27 fler ord

Chockbesked svart på vitt: Fastighetsägarna kräver nu hyreshöjningar på över 10 procent

Oansvarigt av Fastighetsägarna att driva på för hyreschock

Innan förhandlingarna om 2023 års hyror har inletts mellan Hyresgästföreningen och företrädare för hyresvärdarna går Fastighetsägarna Stockholm ut i media med sitt yrkande för hyreshöjningar på 9,5 procent. 60 fler ord

Oansvarigt av Fastighetsägarna att driva på för hyreschock

Höga hyreshöjningar väntas efter stigande inflation: ”Kanske får flytta härifrån”

Inflationen slår hårt och räntorna väntas stiga för dem med bolån. Men inflationen kommer även att drabba dem som bor i hyresrätt.  Höstens hyresförhandlingar mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen tros bli tuffare än någonsin.

Höga hyreshöjningar väntas efter stigande inflation: ”Kanske får flytta härifrån”

Hyresgästföreningen och Matarengihem överens om ny hyra

Hyresgästföreningen och Stiftelsen Matarengihem i Övertorneå har träffat en överenskommelse om nya hyror. Från och med den 1 maj 2022 höjs hyrorna för berörda hyresgäster med i genomsnitt 1,7 procent. 55 fler ord

Hyresgästföreningen och Matarengihem överens om ny hyra

Ny hyra för Kirunabostäders hyresgäster

Sex av de senaste åtta åren har allmännyttiga Kirunabostäder hänskjutit förhandlingarna om de årliga hyreshöjningarna till Hyresmarknadskommittén, HMK, så även i år. HMK har nu meddelat sitt beslut, som innebär att hyrorna för berörda hyresgäster höjs med i snitt 1,88 procent från och med den 1 juli 2022 till och med den 31 mars 2023.…

Ny hyra för Kirunabostäders hyresgäster

Ny hyra för Kirunabostäders hyresgäster

Sex av de senaste åtta åren har allmännyttiga Kirunabostäder hänskjutit förhandlingarna om de årliga hyreshöjningarna till Hyresmarknadskommittén, HMK, så även i år. HMK har nu meddelat sitt beslut, som innebär att hyrorna för berörda hyresgäster höjs med i snitt 1,88 procent från och med den 1 juli 2022 till och med den 31 mars 2023.…

Ny hyra för Kirunabostäders hyresgäster

Hyresnämnden fastställer Pitebos yrkande om hyreshöjningar

Allmännyttiga Pitebo har tidigare vänt sig till hyresnämnden och begärt prövning av bruksvärdet för 179 lägenheter på Prästgårdsgatan i Piteå. Bolaget begärde höjd hyra med i genomsnitt 23 procent. 59 fler ord

Hyresnämnden fastställer Pitebos yrkande om hyreshöjningar

Hyresgästföreningen kommenterar hovsrättsbeslut om hyresutveckling i nyproduktion

I två nya beslut från Svea hovrätt slås fast att presumtionshyror, en modell för hyressättning i nybyggda hyresrätter, ska få justeras årligen. Hyresgästföreningen välkomnar hovrättens beslut att presumtionshyror inte per automatik ska höjas i nivå med övriga hyror. 49 fler ord

Hyresgästföreningen kommenterar hovsrättsbeslut om hyresutveckling i nyproduktion

Så blir årets hyreshöjning för studenter

Efter att SGS Studentbostäder avbrutit förhandlingarna med Hyresgästföreningen har nu Hyresmarknadskommittén, genom en oberoende ordförande, beslutat att hyreshöjningen för bolagets hyresgäster blir 1,9 procent. När hyresförhandlingarna inleddes i höstas ville SGS höja hyrorna med 3,7 procent. 49 fler ord

Så blir årets hyreshöjning för studenter

7 900 hushåll som bor Stena Fastigheter AB får ny hyra

Nu är 2022 års hyror klara för de cirka 7 900 hushåll som bor hos Stena Fastigheter AB i Göteborg. Överenskommelsen mellan Hyresgästföreningen och fastighetsbolaget innebär en hyreshöjning på mellan 0,5 och 1,7 procent. 59 fler ord

7 900 hushåll som bor Stena Fastigheter AB får ny hyra

Hyresförhandlingarna med Lycksele Bostäder klara

Hyresgästföreningen och allmännyttiga Lycksele Bostäder har träffat en överenskommelse om nya hyror för 2022 samt 2023. Från och med den 1 juli 2022 höjs hyrorna för berörda hyresgäster med i snitt 1,65 procent och från och med den 1 juli 2023 höjs hyrorna med i snitt 2,2 procent. 44 fler ord

Hyresförhandlingarna med Lycksele Bostäder klara

Hyrorna klara för 4700 hushåll i Göteborg

Nu är 2022 års hyror klara för knappt 4700 hushåll som bor hos privata fastighetsägare som har RCB Fastighetsutveckling som ombud. RCB Fastighetsutveckling och Hyresgästföreningen har kommit överens om en hyreshöjning i olika nivåer mellan 0,9 och 2,2 procent. 42 fler ord

Hyrorna klara för 4700 hushåll i Göteborg

Så här enkelt chockhöjer fastighetsägarna i Skellefteå hyran

Hyresförhandlingarna med de privata hyresvärdarna i Skellefteå har tidigare strandat och Fastighetsägarna Mittnord, Heimstaden samt Tribo Fastigheter har nu meddelat de avser att direktförhandla med hyresgästerna om hyrorna. 61 fler ord

Så här enkelt chockhöjer fastighetsägarna i Skellefteå hyran

Klar förhandling: Nya hyror för Hörbybostäders hyresgäster

Hyresförhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Hörbybostäder AB. Uppgörelsen innebär en differentierad hyreshöjning på totalt 1,67 % från den 1 maj 2022. 61 fler ord

Klar förhandling: Nya hyror för Hörbybostäders hyresgäster

Hyrestvist avgjord – Hyltebostäders hyror höjs med 2,3 procent

Hyrestvisten mellan Hyresgästföreningen och Bostadsstiftelsen Hyltebostäder är avgjord. Hyresmarknadskommittén har beslutat att hyrorna för den kommunala bostadsstiftelsens hyresgäster ska höjas med 2,3 procent från den 1 februari 2022. 43 fler ord

Hyrestvist avgjord – Hyltebostäders hyror höjs med 2,3 procent

Hyresgästföreningen överens med Unobo

Hyresgästföreningen och Unobo har kommit överens om nya hyror för 2022. Från och med den 1 april höjs hyrorna med 1,65 procent. 2022 års hyresförhandlingar mellan Unobo och Hyresgästföreningen fick avbrytas när parterna inte kunde komma överens. 46 fler ord

Hyresgästföreningen överens med Unobo

5 200 hushåll hos Varbergs Bostads AB får ny hyra #hyra

Nu är 2022 års hyror klara för de cirka 5 200 hushåll som bor hos Varbergs Bostads AB. Överenskommelsen mellan Hyresgästföreningen och bostadsbolaget innebär en hyreshöjning på i genomsnitt 2,0 procent. 63 fler ord

5 200 hushåll hos Varbergs Bostads AB får ny hyra

Uppsalahems hyror höjs med 2 procent från 1 maj #hyra

Uppsalahems hyresgäster får en hyreshöjning med 2 procent från 1 maj. Det är resultatet av ett par månaders förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och Uppsalas kommunägda bostadsbolag. 59 fler ord

Uppsalahems hyror höjs med 2 procent från 1 maj

Ny hyra för Topbostäders hyresgäster

Hyresgästföreningen och allmännyttiga Topbostäder har träffat en överenskommelse om nya hyror för 2022. Från och med den 1 maj höjs hyrorna för berörda hyresgäster med i genomsnitt 1,5 procent. 56 fler ord

Ny hyra för Topbostäders hyresgäster

Årets hyresuppgörelse med Kfast innebär ett stopp för fler bruksvärderingar

Årets hyresuppgörelse mellan Hyresgästföreningen och K-fast i Eskilstuna kom att innehålla långt mycket mer än bara en hyresjustering. Förutom hyreshöjningen på 1,9% från 1 april, som ligger i paritet med de flesta uppgörelser i Sörmland i övrigt, så är parterna överens om: 45 fler ord

Årets hyresuppgörelse med Kfast innebär ett stopp för fler bruksvärderingar

Hyrestvist avgjord – Bromöllahems hyror höjs med 2,1 procent

Hyrestvisten mellan Hyresgästföreningen och AB Bromöllahem är avgjord. Hyresmarknadskommittén har beslutat att hyrorna för det kommunala bostadsbolagets hyresgäster ska höjas med 2,1 procent från den 1 januari 2022. 44 fler ord

Hyrestvist avgjord – Bromöllahems hyror höjs med 2,1 procent

Hyresjustering på grund av Landskronahems trygghets- och säkerhetsarbete

Hyresgästföreningen och Landskronahem har träffat överenskommelse om hyresjustering för det trygghets- och säkerhetsarbete Landskronahem bedriver med ambition att skapa socialt hållbara bostadsområden. Bolaget har drabbats av skadegörelse och anlagda bränder i sitt bestånd och därigenom under senare år fått kraftigt ökade försäkringspremier. 35 fler ord

Hyresjustering på grund av Landskronahems trygghets- och säkerhetsarbete

Klar förhandling: Ny hyra för Treklövern Bostads ABs hyresgäster

Hyresförhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Treklövern Bostads AB. Uppgörelsen innebär en hyreshöjning på totalt 1,80 procent från och med den 1 april 2022. 57 fler ord

Klar förhandling: Ny hyra för Treklövern Bostads ABs hyresgäster