Så blir Akelius nya hyror i tre Stockholmskommuner

Hyresgästföreningen har efter förhandling med Akelius AB kommit överens om hyrorna för 2018 i tre Stockholmskommuner, Tyresö, Huddinge och Salem.

via Så blir Akelius nya hyror i tre Stockholmskommuner — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

Hög höjning i Sveriges största hyresuppgörelse

De nya hyrorna hos Göteborgs kommunala bostadsbolag är klara. Höjningen blir 1,2 procent. Förhandlingarna var hårda och beslutet togs i Stockholm eftersom parterna inte kunde komma överens trots medling.

via Hög höjning i Sveriges största hyresuppgörelse — Hem & Hyra

Fler och fler hyresförhandlingar klara

Totalt finns det nu 13 överenskommelser med allmännyttiga bostadsbolag i Stockholms län för 2018 års hyror, vilka tillsammans utgör 57 000 lägenheter. Den genomsnittliga hyreshöjningen ligger på 0,8 procent. Därutöver finns träffade överenskommelser för knappt 20 000 lägenheter med privata hyresvärdar med ett genomsnitt på cirka 0,9 procent i höjning.

via Fler och fler hyresförhandlingar klara — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

Missnöje med nya privathyror

De flesta privata hyror i länet är klara. Hyreshöjningarna ligger i stort sett på samma nivå som för de kommunala hyresgästerna i respektive kommun. Men varken Fastighetsägarna eller Hyresgästföreningen är nöjda med resultaten.

via Missnöje med nya privathyror — Hem & Hyra

Hyreshöjning för 204 lägenheter hos Kalmarhem

En hyreshöjning på minst 200 kronor per kvadratmeter och år väntar 204 lägenheter i området Konvaljen i Kalmar. Kalmarhem och Hyresgästföreningen kom nyligen överens om justeringen som blir en följd av totala stambyten som väntas påbörjas under våren.

via Hyreshöjning för 204 lägenheter hos Kalmarhem — Hem & Hyra

Halverad hyreshöjning efter kärva förhandlingar

Vätterbygdens byggnads AB (VBAB) och Hyresgästföreningen Sydost har träffat en överenskommelse om en hyreshöjning på 1,5 procent från den 1 februari 2018. VBAB yrkade från början på en höjning 3,25 procent. Sänkningen innebär att de nu måste se över sina kostnader.

via Halverad hyreshöjning efter kärva förhandlingar — Hem & Hyra