Pressträff om ny hyra för LKAB Fastigheters hyresgäster

Den årliga hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LKAB Fastigheter är nu klar. På en digital pressträff imorgon berättar vi mer om överenskommelsen. Välkommen. Tid: 7 april, kl. 49 fler ord

Pressträff om ny hyra för LKAB Fastigheters hyresgäster

Gjorde upp i sista stund: Ny hyra för Östersundshems hyresgäster

När årets hyresförhandling för 2021 gick i stå vände sig Östersundshem till medlingsorganet HMK, Hyresmarknadskommittén, för att få hjälp. Men de trätande parterna lyckades enas i elfte timmen innan HMK avgjorde saken.

Gjorde upp i sista stund: Ny hyra för Östersundshems hyresgäster

Ny hyra för Östersundshems hyresgäster

Hyresgästföreningen och allmännyttiga Östersundshem har träffat en överenskommelse om nya hyror. Från och med den 1 mars 2020 höjs hyrorna för berörda hyresgäster med 0,98 procent, plus 0,35 procent som avser utökade satsningar på arbetet med boinflytande samt ökade underhållsinsatser. 41 fler ord

Ny hyra för Östersundshems hyresgäster

Klar förhandling: Ny hyra för Höörs Fastighets AB:s hyresgäster

Förhandlingarna är nu klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Höörs Fastighets AB. Från och med den 1 juni 2021 höjs hyrorna med 1,2 %. 61 fler ord

Klar förhandling: Ny hyra för Höörs Fastighets AB:s hyresgäster

Så hög blir hyreshöjningen för Mimers hyresgäster 2021

Hyresgästföreningen och Mimer har nu kommit överens om att hyrorna ska höjas med 1,62 procent för 2021. För dem som bor i de nyproducerade husen med de högsta hyrorna stannar höjningen vid 0,8 procent. 57 fler ord

Så hög blir hyreshöjningen för Mimers hyresgäster 2021

Tre månaders retroaktiv hyreshöjning för Mimers hyresgäster

Hyrorna hos Västerås kommunala bostadsbolag Mimer är klara efter strandning. I snitt höjs hyrorna med 1,55 procent från den 1 januari. Det innebär att hyresgästerna får betala tre månaders höjning retroaktivt.

Tre månaders retroaktiv hyreshöjning för Mimers hyresgäster

Efter sega förhandlingar höjer Edshus hyrorna i april

Edshus AB och Hyresgästföreningen har haft svårt att komma överens om årets hyror. Parterna hade sitt första möte redan 16 december men då de i februari fortfarande stod långt ifrån varandra valde bostadsbolaget att söka medlingshjälp av Hyresmarknadskommittén. 51 fler ord

Efter sega förhandlingar höjer Edshus hyrorna i april

Klart med ny hyra för Jokkmokkshus hyresgäster

Hyresgästföreningen och allmännyttiga Jokkmokkshus har träffat en överenskommelse om nya hyror som båda parter är nöjda med. Från och med den 1 april 2021 höjs hyrorna för berörda hyresgäster med i genomsnitt 0,82 procent. 46 fler ord

Klart med ny hyra för Jokkmokkshus hyresgäster

Ny hyra för Skebos hyresgäster

Hyresgästföreningen och allmännyttiga Skebo har träffat en överenskommelse om nya hyror. Från och med den 1 april höjs hyrorna för berörda hyresgäster med i genomsnitt 0,7 procent, plus 3,50 kronor per kvadratmeter och år för riktat, så kallat hyresgästnära underhåll. 43 fler ord

Ny hyra för Skebos hyresgäster

Höjd hyra för Skurupshems hyresgäster

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Skurupshem är nu klara. Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs med 0,9 procent från 1 april 2021. – Skurupshems ursprungliga krav var på 2 procent, men genom förhandlingarna lyckades vi mer än halvera hyreshöjningen. 30 fler ord

Höjd hyra för Skurupshems hyresgäster

Pressinbjudan: så kommer hyrorna i Uppsala påverkas av marknadshyror

På uppdrag av Hyresgästföreningen har företaget Ramboll tagit fram en rapport för att se hur hyrorna i Uppsala skulle påverkas om marknadshyror införs. Välkommen på seminarium den 22 mars klockan 12.00-13-00, där vi presenterar rapporten för första gången. 38 fler ord

Pressinbjudan: så kommer hyrorna i Uppsala påverkas av marknadshyror

Hyresuppgörelsen för K-Fast i Eskilstuna klara

Årets hyresförhandlingar om hyrorna för 2021 mellan Eskilstuna Kommunfastigheter AB, K-Fast och Hyresgästföreningen är klara. Resultatet är en uppgörelse på 1,25% generell hyreshöjning från 1 april, med undantag för hyror i nybyggda lägenheter som får halva hyreshöjningen. Hyreshöjningen motsvarar 78 kr per lägenhet och månad i snitt eller 14,89 kr per m² och år. -…

Hyresuppgörelsen för K-Fast i Eskilstuna klara

Nya hyror Hos Vårgårda Bostäder

Hyresgästerna hos Vårgårda Bostäder får en hyreshöjning med 1,64 procent från den 1 januari 2021. Detta står klart efter ett beslut hos Hyresmarknadskommittén. Vårgårda Bostäder och Hyresgästföreningen stod för långt ifrån varandra i hyresförhandlingarna. Bolaget valde att söka tvistlösning hos det centrala tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén (HMK). HMK kunde inte enas om ett medlingsbud till de lokala…

Nya hyror Hos Vårgårda Bostäder

Hyrorna klara för Vimarhem

Hyresgästföreningen och det allmännyttiga bolaget Vimarhem är nu klara med förhandlingarna om 2021 års hyror. Från och med 1 april höjs hyrorna med 1,65 procent. Ursprungligen ville bolaget höja hyrorna med 3,23 procent, vilket Hyresgästföreningen inte kunde acceptera. Uppgörelsen mellan Vimarhem och Hyresgästföreningen innebär att en lägenhet med en hyra på 5 000 kronor i…

Hyrorna klara för Vimarhem

Hyresgästers ekonomiska kris i Stockholm kräver politiska lösningar

I Stockholmsregionen har 4 av 10 hyresgäster fått minskade inkomster på grund av coronapandemin och hela 6 av 10 hyresgäster uppger att de känner en oro över att klara av sin privatekonomi. 56 fler ord

Hyresgästers ekonomiska kris i Stockholm kräver politiska lösningar

Österlenhems hyresgäster får höjd hyra

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Österlenhem är nu klara. Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs med 1,2 procent i snitt från 1 april 2021. – Snitthöjningen inom Österlenhem landar på 1,2 procent men differentieringar kommer att göras inom Österlenhems bestånd, säger Petter Ek, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen. 22 fler ord

Österlenhems hyresgäster får höjd hyra

Sandhultsbostäder och Toarpshus i Borås höjer hyrorna

Hyresgästföreningen har slutit avtal med Sandhultsbostäder och Toarpshus som innebär att hyrorna går upp den 1 april. I snitt höjer Sandhultsbostäder hyrorna med 1,13 procent och Toarpshus med 1,2 procent. 56 fler ord

Sandhultsbostäder och Toarpshus i Borås höjer hyrorna

Hyrorna klara för Uddevallahem

Mellan 0,4 och 1,4 procent i hyreshöjning blev resultatet när Hyresgästföreningen och Uddevallahem hade förhandlat klart om hyrorna. Det innebär en halvering av de ursprungliga kraven. När Uddevallahem kom till förhandlingsbordet inför årets hyresförhandlingar hade man ett krav om 2,16 procent, i genomsnittlig höjning. När avtalet var klart slutade det med knappt hälften. – Vi…

Hyrorna klara för Uddevallahem

2021 års nya hyror klara i Knivsta

Hyresgästföreningen har tecknat en överenskommelse med Knivstabostäder och Knivsta Kommunfastigheter om hyresjustering 2021. Hyresjusteringen är baserad på generella kostnadsökningar för bolagen. Hyran för lägenheter hos Knivstabostäder höjs med 0,75 procent och hos Knivsta Kommunfastigheter med 0,5 procent från 1 januari 2021. 48 fler ord

2021 års nya hyror klara i Knivsta