Kategoriarkiv: Hyresgästföreningen övriga regioner

Ombyggnadsförhandlingarna för första etappen i Västhaga är klara — Cision News

Efter en lång tid av osäkerhet och förhandlingar är Hyresgästföreningen nu överens med ÖBO om de nya hyrorna, som ska gälla från inflytt 2021, på Tunnlandsgatan i Västhaga. Det är en mycket omfattande ombyggnation som ÖBO kommer genomföra i Västhaga. Standard och modernitet, inte bara i lägenheterna, utan även utanför i form av tvättstugor, garage…

via Ombyggnadsförhandlingarna för första etappen i Västhaga är klara — Cision News

Hyresförhandlingar med Arvidsjaurhem är klara — Cision News

Hyresgästföreningen och allmännyttiga Arvidsjaurhem har träffat en överenskommelse om nya hyror. Från och med den 1 april 2020 höjs hyrorna med i genomsnitt 1,7 procent. – Arvidsjaurhem står inför ett antal prövningar på grund av att vakansgraden ökar. Det är glädjande att vi har kunnat komma överens om en rimlig hyreshöjning, säger Roger Enbom, förhandlare.…

via Hyresförhandlingar med Arvidsjaurhem är klara — Cision News

Pitebo strandar hyresförhandlingarna — Cision News

2020 års hyresförhandlingar mellan allmännyttiga Pitebo och Hyresgästföreningen har avbrutits och Pitebo har istället valt att vända sig till Hyresmarknadskommittén, parternas gemensamma tvistelösningsorgan. – Det är tråkigt att vi inte kunnat komma överens om en rimlig hyresnivå. Förhandlingar mellan parterna är alltid det bästa och vi hade gärna sett en lokal överenskommelse istället, säger Hyresgästföreningens…

via Pitebo strandar hyresförhandlingarna — Cision News

Nya hyror hos Hebygårdar klara efter prövning — Cision News

Efter prövning i Hyresmarknadskommittén landar årets hyreshöjning i Hebygårdar AB på 1,95 procent. – Det är i och för sig en sänkning från Hebygårdars rekordhöga yrkande på över 5 procent, men vi tycker fortfarande att det är en för stor höjning i förhållande till bolagets faktiska kostnadsökningar. Men Hyresmarknadskommitténs beslut är bindande så det måste vi som parter…

via Nya hyror hos Hebygårdar klara efter prövning — Cision News

Klar förhandling: Ny hyra för Ängelholmshems hyresgäster — Cision News

Efter många hårda förhandlingar har en uppgörelse nu nåtts mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Ängelholmshem. Från den 1 januari 2020 höjs hyrorna med 1,75 procent. [image] Den retroaktiva hyreshöjningen från januari till april kommer fördelas jämt över månaderna maj till december i år. – Efter lång förhandling är parterna nu överens. Vi är…

via Klar förhandling: Ny hyra för Ängelholmshems hyresgäster — Cision News

Klar förhandling: Ny hyra för Perstorpsbostäders hyresgäster — Cision News

Förhandlingarna är nu klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Perstorpsbostäder. Från och med den 1 mars 2020 höjs hyrorna med 1,78 procent. [image] – Hyresökningen beror främst på höjda taxor för vatten och sophantering. Som alltid innebär uppgörelsen en avvägning mellan företagets behov och hyresgästernas förväntningar, säger Sofie Lindberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region…

via Klar förhandling: Ny hyra för Perstorpsbostäders hyresgäster — Cision News

Förhandling om ramavtal med Fastighetsägarna Stockholm har avslutats

Hyresgästföreningen region Stockholm har idag lämnat förhandlingarna med Fastighetsägarna Stockholm om ett ramavtal för 2018 års hyror. När förhandlingarna inleddes i augusti var parterna eniga om att målet var en snabb process, så att hyresgästerna skulle slippa långa retroaktiviteter.

via Förhandling om ramavtal med Fastighetsägarna Stockholm har avslutats — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden