Hyresgästföreningen och SABO: Nytt arbetssätt löste hyrestvist

För första gången har HMK löst en tvist med hjälp av en opartisk ordförande. Tvisten rörde hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de tre kommunala bolagen i Stockholm.

via Hyresgästföreningen och SABO: Nytt arbetssätt löste hyrestvist — Hyresgästföreningen – pressmeddelanden

Kommentera