Årets hyresförhandlingar måste skapa hyrestrygghet

Pandemin har inneburit att många hyresgäster känner en stor oro över att kunna betala hyran. Med de stundande förhandlingarna för 2022 års hyror kräver Hyresgästföreningen att hyreskraven bör ligga på en lägre nivå än förra året. 53 fler ord

Årets hyresförhandlingar måste skapa hyrestrygghet

Växjöbostäders krav på hyreshöjning är oseriöst

Växjöbostäder vill höja hyran med 4,3 procent från 1 januari 2022. Bolaget har begärt förhandling men Hyresgästföreningen menar att bolaget agerar oseriöst. Pandemin har redan skapat stor oro bland många hyresgäster just kring att kunna betala sin hyra. 58 fler ord

Växjöbostäders krav på hyreshöjning är oseriöst

Årets hyresförhandlingar måste skapa hyrestrygghet

Pandemin har inneburit att många hyresgäster känner en stor oro över att kunna betala hyran. Med de stundande förhandlingarna för 2022 års hyror kräver Hyresgästföreningen att hyreskraven bör ligga på en lägre nivå än förra året. 49 fler ord

Årets hyresförhandlingar måste skapa hyrestrygghet

Förhandling gav 14 miljoner kronor lägre hyra i Jämtland

Hyresgästföreningen spelar en viktig roll som motpart till bostadsbolagen i de årliga för-handlingarna om hyreshöjningar. En sammanställning visar att utan hyresförhandlingar skulle hyrorna i Jämtland vara mer än 14 miljoner kronor högre än vad de är idag. 47 fler ord

Förhandling gav 14 miljoner kronor lägre hyra i Jämtland

Förhandling gav 70 miljoner kronor lägre hyra i Norrbotten

Hyresgästföreningen spelar en viktig roll som motpart till bostadsbolagen i de årliga förhandlingarna om hyreshöjningar. En sammanställning visar att utan hyresförhandlingar skulle hyrorna i Norrbotten vara nära 70 miljoner kronor högre än vad de är idag. 47 fler ord

Förhandling gav 70 miljoner kronor lägre hyra i Norrbotten

Förhandling gav 11 miljoner kronor lägre hyra i Västernorrland

Hyresgästföreningen spelar en viktig roll som motpart till bostadsbolagen i de årliga förhandlingarna om hyreshöjningar. En sammanställning visar att utan hyresförhandlingar skulle hyrorna i Västernorrland vara mer än 11 miljoner kronor högre än vad de är idag. 46 fler ord

Förhandling gav 11 miljoner kronor lägre hyra i Västernorrland

Förhandling gav 39 miljoner kronor lägre hyra i Västerbotten

Hyresgästföreningen spelar en viktig roll som motpart till bostadsbolagen i de årliga förhandlingarna om hyreshöjningar. En sammanställning visar att utan hyresförhandlingar skulle hyrorna i Västerbotten vara nära 39 miljoner kronor högre än vad de är idag. 47 fler ord

Förhandling gav 39 miljoner kronor lägre hyra i Västerbotten

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna överens om tvistelösning i de årliga förhandlingarna

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har ingått ett avtal som syftar till att effektivisera och utveckla de kollektiva hyresförhandlingarna inom ramen för bruksvärdessystemet. Avtalet ger parterna möjlighet att hänskjuta tvister i de årliga hyresförhandlingarna till en särskild skiljeman i enlighet med förslagen i utredningen ”Effektivare hyresförhandlingar”. 34 fler ord

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna överens om tvistelösning i de årliga förhandlingarna

Hyresgästföreningen: inte läge för höga hyreshöjningar

Med en fortsatt pågående pandemi och osäker ekonomisk utveckling går Hyresgästföreningen in i förhandlingarna om 2022 års hyresjusteringar. I pandemins spår har tusentals blivit av med sina jobb och varslats. Förra sommaren hade Sverige en högre arbetslöshet än under finanskrisen och löneökningstakten sjunker. Hyresgästföreningen efterfrågar därför lägre hyreshöjningar än fjolårets. – Justeringarna av hyrorna för…

Hyresgästföreningen: inte läge för höga hyreshöjningar

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och allmännyttan klara

Nu är hyresförhandlingarna för mer än 99 procent av de allmännyttiga bostadsbolagens lägenheter klara. Hyrorna sett över landet har i genomsnitt höjts med 1,37 procent, men resultatet varierar mellan 0 och 2,45 procent. Snittet för ärenden som avgjorts i Hyresmarknadskommittén är 1,63 procent. Fjorton bolag har tecknat tvååriga överenskommelser vilket motsvarar cirka 124 000 lägenheter.…

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och allmännyttan klara

Hyreshöjningar på över en miljard mer – om värdarna fått bestämma

1,3 miljarder kronor. Så mycket tjänade landets hyresgäster på årets hyresförhandlingar – jämfört med om värdarna hade fått igenom sina hyreskrav. ”Vi bevisar år efter år att systemet fungerar”, säger Hyresgästföreningens förbundschef Erik Elmgren.

Hyreshöjningar på över en miljard mer – om värdarna fått bestämma

Hyresförhandlingar sparade över 1 miljard kronor till hyresgästerna

Hyresgästföreningen har genom de kollektiva hyresförhandlingarna sparat 1,3 miljarder kronor till hyresgästerna under 2021. Det visar en jämförelse av fastighetsägarnas yrkanden och utfallet på hyreshöjningarna i år. – Istället för att fastighetsägarnas vinster ökar, är det kollektiva förhandlingssystemet väldigt effektivt och sparsamt för Sveriges hyresgäster. Samhället tjänar även på att hushållens konsumtionsutrymme inte äts upp…

Hyresförhandlingar sparade över 1 miljard kronor till hyresgästerna

Hyran för runt 35 000 hushåll med privata värdar är nu klara

Nu är 2021 års hyror för de cirka 35 000 hushåll som bor hos någon av privatvärdarna som ingår i organisationen Fastighetsägarna GFR klara. Överenskommelsen mellan Hyresgästföreningen och GFR innebär hyreshöjningar på mellan 0–1,7 procent i Göteborg. 56 fler ord

Hyran för runt 35 000 hushåll med privata värdar är nu klara

Beslut i tvist om hyreshöjning för Uppsalahem

Efter att förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Uppsalahem har brutit samman har Hyresmarknadskommittén nu beslutat om 2021 års hyreshöjning för nästan 13 000 lägenheter hos Uppsalahem. Beslutet gäller för alla bolagets lägenheter utom studentbostäder och de lägenheter där Uppsalahem själva har bestämt hyran utan förhandling.  43 fler ord

Beslut i tvist om hyreshöjning för Uppsalahem

Klart med ny hyra i Boden och Älvsbyn

Hyresgästföreningen har gjort överenskommelser med Stiftelsen Bodenbo respektive Älvsbyns Fastigheter om nya hyror. I båda fallen höjs hyran för berörda hyresgäster med i genomsnitt 0,5 procent, för Bodenbos hyresgäster från och med den 1 juni och för Älvsbyns Fastigheters hyresgäster från och med den 1 juli. 37 fler ord

Klart med ny hyra i Boden och Älvsbyn

2021 års förhandlingar med privatvärdarna är klara

För omkring 6000 hyresgäster hos privatvärdar i Uppsala har Hyresgästföreningen kollektiva förhandlingar med motparterna. Efter cirka sex månader av förhandlingar är hyrorna nu klara. Bolagen yrkade 2,8 procent i hyreshöjning från 1 januari. 48 fler ord

2021 års förhandlingar med privatvärdarna är klara

Klart med nya hyror för Bostadens hyresgäster

Hyresmarknadskommittén har meddelat beslut i tvisten mellan Hyresgästföreningen och allmännyttiga Bostaden i Umeå. Beslutet innebär en generell höjning av hyran med 1,5 procent från och med 1 april. 54 fler ord

Klart med nya hyror för Bostadens hyresgäster

Uppsalahem har avbrutit förhandlingarna med Hyresgästföreningen

Uppsalahem har återigen beslutat att avbryta förhandlingarna med Hyresgästföreningen gällande den årliga hyresjusteringen. Uppsalahem vill höja hyrorna med 2,8 procent från 1 april, vilket Hyresgästföreningen anser är oskäligt. 56 fler ord

Uppsalahem har avbrutit förhandlingarna med Hyresgästföreningen

Pitebo strandar förhandling om bruksvärdeshyra

Allmännyttiga Pitebo har valt att frånträda förhandlingarna gällande så kallad bruksvärdering av 179 lägenheter i Piteå. I en påkallan till Hyresgästföreningen i april 2020 yrkade Pitebo på en bruksvärdesförhandling där bolaget önskar höja hyran med i snitt 22,1 procent för 179 lägenheter på Prästgårdsgatan. 46 fler ord

Pitebo strandar förhandling om bruksvärdeshyra

Tvåårig hyresöverenskommelse för 72 000 hushåll i Göteborg

Hyresgästföreningen och AB Framtiden är överens om hyrorna för 2021 och 2022. För cirka 72 000 hushåll innebär det en höjning på 1,7 procent i år och i genomsnitt 1,2 procent nästa år. – Vi tycker att det är bra med en överenskommelse som ger en klart lägre nivå sett över två år jämfört med tidigare…

Tvåårig hyresöverenskommelse för 72 000 hushåll i Göteborg

Ny hyra för Pitebos hyresgäster

Hyresgästföreningen och allmännyttiga Pitebo har träffat en överenskommelse om nya hyror. Hyrorna höjs för berörda hyresgäster med i genomsnitt 0,88 procent. Tillkommer gör en höjning med 6 kronor per kvadratmeter och år för så kallat hyresgästnära underhåll. 47 fler ord

Ny hyra för Pitebos hyresgäster

Hyrorna i Laxåhem klara

Nu är hyrorna i Laxåhem färdigförhandlade för 2021. Uppgörelsen innebär att hyran höjs med 1,9% från den 1 mars 2021. Efter en lång och tuff förhandling mellan Laxåhem och Hyresgästföreningen stod det klart att parterna inte kunde enas utan ärendet sköts vidare till Hyresmarknadskommitén för att avgöras. 47 fler ord

Hyrorna i Laxåhem klara