Tanumsbostäder och Sotenäsbostäder höjer hyrorna den 1 mars

De två kommunägda bolagen Tanumsbostäder AB och Sotenäsbostäder AB har tecknat nya avtal med Hyresgästföreningen om hyrorna för 2021. Tanumsbostäder höjer hyrorna för 752 hushåll med 1,1 procent. 59 fler ord

Tanumsbostäder och Sotenäsbostäder höjer hyrorna den 1 mars

Tanumsbostäder och Sotenäsbostäder höjer hyrorna den 1 mars

De två kommunägda bolagen Tanumsbostäder AB och Sotenäsbostäder AB har tecknat nya avtal med Hyresgästföreningen om hyrorna för 2021. Tanumsbostäder höjer hyrorna för 752 hushåll med 1,1 procent. 59 fler ord

Tanumsbostäder och Sotenäsbostäder höjer hyrorna den 1 mars

Uppsalahem vill höja hyrorna trots pandemin

Uppsalahem yrkar en hyreshöjning på 2,8% från och med 1 april 2021. Ett yrkande som får Hyresgästföreningen att reagera. Vanligtvis brukar hyreshöjningarna träda i kraft 1 juli men i år vill det allmännyttiga Uppsalahem att höjningen ska ske redan 1 april. 52 fler ord

Uppsalahem vill höja hyrorna trots pandemin

Strömstadsbyggens nya hyror är färdigförhandlade

Kommunala Strömstadsbyggen AB och Hyresgästföreningen har tecknat ett avtal om nya hyror för 1 438 hushåll. Avtalet innebär att hyrorna höjs med 1,2 procent i genomsnitt den 1 mars. 70 fler ord

Strömstadsbyggens nya hyror är färdigförhandlade

Edshus står fast vid högt hyreskrav

Det går trögt i årets hyresförhandling. Edshus och Hyresgästföreningen står fortfarande långt ifrån varandra och bostadsbolaget väljer därför att ta hjälp av Hyresmarknadskommittén. Hyresgästföreningen och Edshus AB påbörjade förhandlingen 16 december men har fortfarande inte kunnat komma överens om årets hyror. 38 fler ord

Edshus står fast vid högt hyreskrav

Nya hyror hos Karlsborgsbostäder

Hyresgästerna hos Karlsborgsbostäder får höjda hyror med 0,95 procent från 1 mars 2021. Det står klart efter att parterna enats om årets hyresjusteringar. Överenskommelsen kan jämföras med Karsborgsbostäders krav inför förhandling som låg på 3,5 procent. 46 fler ord

Nya hyror hos Karlsborgsbostäder

Klar förhandling: Ny hyra för Hörbybostäders hyresgäster

Hyresförhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Hörbybostäder. Uppgörelsen innebär en hyreshöjning med 0,90 procent från och med den 1 april 2021. Hyreshöjningen grundar sig främst i ökade kostnader för taxor och underhåll. 45 fler ord

Klar förhandling: Ny hyra för Hörbybostäders hyresgäster

Hyresförhandlingen med ÖBO är klar

Hyresgästföreningen och ÖBO är nu klara med förhandlingarna om 2021-års hyror. Efter långa och många diskussioner kunde parterna tillslut enas om att hyrorna för samtliga ÖBO:s dryga 22.000 lägenheter höjs med 1,5 procent från och med den 1 januari 2021. 54 fler ord

Hyresförhandlingen med ÖBO är klar

Nya hyror hos Roslagsbostäder klara

Hyresgästföreningen tecknar nu en överenskommelse för 2021 års hyror med Roslagsbostäder. Överenskommelsen landar på 1,1 procent med ikraftträdande 1 januari. Hyresförhandlingarna gällande 2021 års hyror med det kommunala bostadsbolaget i Norrtälje, Roslagsbostäder, inleddes med bolagets yrkande på 2,9 procent.  39 fler ord

Nya hyror hos Roslagsbostäder klara

Förhandlingen med Ockelbogårdar har åter strandat

Förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Ockelbogårdar AB har gått till Hyresmarknadskommittén igen efter att parterna inte kunnat nå en överenskommelse. Efter att förhandlingen strandat mellan Hyresgästföreningen och Ockelbogårdar AB gick ärendet till Hyresmarknadskommittén (HMK). 46 fler ord

Förhandlingen med Ockelbogårdar har åter strandat

Gullspångsbostäderna vill höja hyrorna

Kommunägda Gullspångsbostäder AB vill höja hyrorna för 306 hushåll med 1,8 procent. Det framgår av en förhandlingsframställan till Hyresgästföreningen. Den 24 februari drar hyresförhandlingen mellan Gullspångsbostäder AB och Hyresgästföreningen igång. 60 fler ord

Gullspångsbostäderna vill höja hyrorna

Tidaholms Bostads AB vill höja hyrorna

Kommunägda Tidaholms Bostads AB vill höja hyrorna för 294 hushåll med 2,2 procent i genomsnitt. Det framgår av en förhandlingsframställan till Hyresgästföreningen. Den 24 februari drar hyresförhandlingen mellan Tidaholms Bostads AB och Hyresgästföreningen igång. 57 fler ord

Tidaholms Bostads AB vill höja hyrorna

Nya hyror hos Hebygårdar klara

Hyresgästföreningen tecknar nu en överenskommelse för 2021 års hyror med Hebygårdar. Överenskommelsen landar på 1,4 procent med ikraftträdande 1 februari. Hyresförhandlingarna gällande 2021 års hyror med det kommunala bostadsbolaget i Heby, Hebygårdar, inleddes med bolagets yrkande på 2,96 procent.  40 fler ord

Nya hyror hos Hebygårdar klara

Bengtsforshus kräver höjda hyror från årsskiftet

Kommunala Bengtsforshus AB vill höja hyrorna för 896 hushåll med två procent den 1 mars. Det framgår av en förhandlingsframställan till Hyresgästföreningen. Bengtsforshus har aviserat att man vill höja hyrorna med två procent från den 1 mars. 58 fler ord

Bengtsforshus kräver höjda hyror från årsskiftet

Hyrestvist avgjord – Göingehems hyror höjs med 1,5 procent

Hyrestvisten mellan Hyresgästföreningen och Göingehem är avgjord. Hyresmarknadskommittén har beslutat att hyrorna för det kommunala bostadsbolagets hyresgäster ska höjas med 1,5 procent från och med den 1 mars 2021. 50 fler ord

Hyrestvist avgjord – Göingehems hyror höjs med 1,5 procent

Uppgörelse med Salabostäder om 2021 års hyror

Salabostäder valde i december att avbryta och frånträda hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen gällande 2021 års hyror. Därmed gick ärendet vidare för prövning hos Hyresmarknadskommittén. Hyresmarknadskommittén har nu återkommit med ett medlingsförslag på 1,45 procent i hyreshöjning – att gälla från 1 januari. 33 fler ord

Uppgörelse med Salabostäder om 2021 års hyror

Hyrorna klara för Kalmarhem

Hyresgästföreningen och Kalmarhem har kommit överens om hyrorna för 2021. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning med 1,6 procent från den 1 mars i år. För en lägenhet med en hyra på 5 000 kronor i månaden innebär det en höjning med 80 kronor i månaden. 42 fler ord

Hyrorna klara för Kalmarhem

Mellbos nya hyror är färdigförhandlade

Mellerudsbostäder (Mellbo) höjer hyrorna med 1,21 procent i genomsnitt den 1 mars. Överenskommelsen med Hyresgästföreningen är en kompromiss som tar hänsyn till Mellbos stora underhållsbehov och hyresgästernas intressen och förutsättningar. 51 fler ord

Mellbos nya hyror är färdigförhandlade

Tanums Bostäder vill höja hyrorna

Kommunägda Tanums Bostäder AB vill höja hyrorna för 752 hushåll med 2,3 procent. Det framgår av en förhandlingsframställan till Hyresgästföreningen. Snart drar hyresförhandlingen för 752 hushåll i Tanum igång. 63 fler ord

Tanums Bostäder vill höja hyrorna

Hyrestvist avgjord – Göingehems hyror höjs med 1,5 procent

Hyrestvisten mellan Hyresgästföreningen och Göingehem är avgjord. Hyresmarknadskommittén har beslutat att hyrorna för det kommunala bostadsbolagets hyresgäster ska höjas med 1,5 procent från och med den 1 mars 2021. 50 fler ord

Hyrestvist avgjord – Göingehems hyror höjs med 1,5 procent

Uppgörelse med Salabostäder om 2021 års hyror

Salabostäder valde i december att avbryta och frånträda hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen gällande 2021 års hyror. Därmed gick ärendet vidare för prövning hos Hyresmarknadskommittén. Hyresmarknadskommittén har nu återkommit med ett medlingsförslag på 1,45 procent i hyreshöjning – att gälla från 1 januari. 33 fler ord

Uppgörelse med Salabostäder om 2021 års hyror

Hyrorna klara för Kalmarhem

Hyresgästföreningen och Kalmarhem har kommit överens om hyrorna för 2021. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning med 1,6 procent från den 1 mars i år. För en lägenhet med en hyra på 5 000 kronor i månaden innebär det en höjning med 80 kronor i månaden. 42 fler ord

Hyrorna klara för Kalmarhem